Ve spolupráci s účetní kanceláří nabízíme možnost vedení účetnictví a poradenských služeb v oblasti DPH, DPPO, DPFO, spotřební daně a jiných daňových povinnosti v Polsku.  Účetní služby zahrnují:

 

  • Vedení podvojného účetnictví
  • Vedení daňové evidence
  • DPH v Polsku
  • Daňové přiznání pro fyzické a právnické osoby
  • Tvorba polských faktur
  • Vedení mzdové agendy
  • Porady v oblasti snížení daňového zatížení v Polsku
  • Vypracování statistik, splnění daňových povinnosti
  • Reprezentace před úřady, pojišťovnami a sociální zprávou.