W Czechach rozliczamy VAT, PIT, CIT i inne podatki, rozliczamy skŁadki na ubezpieczenie zdrowotne. Prowadzimy księgowość dla polskich firm w Czechach, komunikacja i raporty po polsku. W zakres naszej obsługi księgowej wchodzi:

 

  • prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ewidencji, rejestrów oraz sporządzanie deklaracji i zestawień wymaganych przepisami prawa podatkowego;
  • VAT i podatki w Czechach;
  • obsługa kadrowo-płacowa, w tym m.in. prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  • rozliczanie ZUS w Czechach;
  • sporządzanie statystyk, deklaracji i raportów;
  • reprezentacja przed organami podatkowymi, ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego;
  • doradztwo w ustaleniu najbardziej korzystnej formy opodatkowania i optymalizacja kosztów;